สทภ.๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑


20 มิถุนายน 2561 139 views

          เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ มอบหมาย ส่วนบริหารจัดการน้ำ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ โรงแรม Prime time ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๖ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ๔๐ คน ได้แก่ สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี, สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว ฉะเชิงเทรา, สรรพากรภาค ๕, สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา, สถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๓ กองบังคับการตำรวจทางหลวง, แขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว สำนักงานสิ่งแวดล้อม ๑๓, สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖  
          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางจรรยา ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำ เป็นประธานในพิธี  พร้อมทั้งวิทยากรจากสำนักบริหารจัดการน้ำ การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ  ๑) ส่งเสริมการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ  ๒) สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมการประหยัดน้ำของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ   ๓) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้รับความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของตัวเองให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ