สทภ. ๖ ร่วมจัดงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"


25 เมษายน 2561 256 views

          วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๗.๐๐ น. นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖  มอบหมายให้ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เข้าร่วมงานรัฐพิธี  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มณฑลทหารบกที่ ๑๒ นำโดยนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ