สทภ. ๖ ร่วมจัดงานรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"


25 เมษายน 2561 213 views

          วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๗.๐๐ น. นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖  มอบหมายให้ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ เข้าร่วมงานรัฐพิธี  วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มณฑลทหารบกที่ ๑๒ นำโดยนายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ